• Slide 01
  • Slide 02
  • Slide 03

hlavni menu

mapa
turisticka mapa

mapa katastr

Partneři

logo MIKROREGION

logo msk png

Eurovia-logo

kontakt
Obec Jakubčovice n./O.
Oderská 100,
742 36 Jakubčovice nad Odrou
GPS: N 49°41.67745′, E 17°47.29232
Telefon: +420 556 748 045
Fax: +420 556 748 045
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Obec Jakubčovice nad Odrou

 Reklama:

 

Zde je přehledný okruh povinně zveřejňovaných informací obce Jakubčovice nad Odrou, s aktivními odkazy na jednotlivé stránky, kde lze informace rychle a snadno najít:

 

Obecní úřad zveřejňuje informace o veškeré činnosti obce na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, dále zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, Standardu ISVS pro zveřejňování vybraných informací o veřejné správě a dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Nejdůležitějším zdrojem informací je ÚŘEDNÍ DESKA, kterou obecní úřad zajišťuje klasickým i elektronickým způsobem a která je nepřetržitě veřejně přístupná.

Okruh povinně zveřejňovaných informací:

 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

1. Úplný oficiální název povinného subjektu

Obec Jakubčovice nad Odrou

 

2. Důvod a způsob založení

Podrobnosti zde Důvod a způsob založení

 

3. Organizační struktura

Podrobnosti zde: Organizační řád obce

                         Jednací řád

 

4. Kontaktní spojení

Oficiální: Obec Jakubčovice nad Odrou, Oderská 100, 742 36 Jakubčovice nad Odrou

4.1. Kontaktní poštovní adresa

Obec Jakubčovice nad Odrou, Oderská 100, 742 36 Jakubčovice nad Odrou

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

 Obec Jakubčovice nad Odrou, Oderská 100, 742 36 Jakubčovice nad Odrou

4.3. Úřední hodiny

Pondělí:     7,3011,30       12,3016,00 hodin úřední den

Úterý:          7,3011,30        12,3015,00 hodin 

Středa:        7,3011,30      12,3017,00 hodin úřední den

Čtvrtek:        7,3011,30        12,3015,00 hodin

Pátek:           pro potřeby úřadu

 4.4. Telefonní čísla

 Obecní úřad  — pevná linka: 556 748 045

 Starostka      — pevná linka: 556 748 489 

 Starostka      — mobil: 725 141 420

 4.5 Adresa internetové stránky

 Oficiální: www.jakubcovice.cz

 4.6. Adresa e-podatelny

  Podatelna: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. — podatelna elektronické pošty s elektronickým podpisem.

 4.7. Další elektronické adresy

 Hlavní účetní a správce rozpočtu: Pavla Hrdá:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Telefon: 556 748 045

4.8. Datová schránka

 ID datové schránky: 49zb3n7

Co je datová schránka?

 

5. Případné platby lze poukázat

Účet vedený: Česká spořitelna a. s. Odry

Číslo účtu: 1765066399

Kód banky: 0800

Účelem plateb jsou správní poplatky, místní poplatky, náklady řízení a další služby občanům a firmám.Variabilními symboly jsou označeny všechny platby a jejich číselné označení se mění dle charakteru platby.Všechny poplatky lze hradit buď v hotovosti na obecním úřadě nebo na účet obce.

 

6. Identifikační číslo organizace

60798483

 

7. Daňové identifikační číslo — DIČ

Obec Jakubčovice nad Odrou není plátcem DPH

 

8. Dokumenty

Všechny hlavní dokumenty obce jsou přístupné občanům na obecním úřadě a v elektronické

podobě na elektronické úřední desce Úřední deska

8.1. Seznam hlavních dokumentů

Cena vodného / stočného pro rok 2020 — obec Jakubčovice n. Odrou

Životní situace — Povodňový plán

Územní plán Jakubčovice nad Odrou

Dne 07.12.2020 vydalo Zastupitelstvo obce Jakubčovice na Odrou Změnu č. 2 Územního plánu Jakubčovice nad Odrou formou opatření obecné povahy. V souladu se stavebním zákonem bylo po vydání změny územního plánu zajištěno vyhotovení úplného znění Územního plánu Jakubčovice nad Odrou po vydání Změny č. 2.

Změna č. 2 Územního plánu Jakubčovice nad Odrou a Úplné znění Územního plánu Jakubčovice nad Odrou po vydání Změny č. 2 jsou zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách Městského úřadu Odry, v sekci územní plánování.

Dokumenty naleznete zde: http://www.odry.cz/uzemni-plan-jakubcovice-nad-odrou/ds-13450/archiv=0

Praktické informace pro občany jak postupovat na úřadech

Evidence obyvatel

Žádost o zrušení trvalého pobytu

Ověřování (vidimace a legalizace)

Vydávání Občanských průkazů       - žádosti vyřizuje MěÚ Odry — odbor správní

Vydávání cestovních dokladů         - žádosti vyřizuje MěÚ Odry — odbor správní

Platnost Řidičských průkazů            — žádosti vyřizuje MěÚ Odry — odbor dopravy

Oznámení o kácení — Žádost            - žádosti vyřizuje MěÚ odry — odbor životního prostředí

Žádost o kácení stromů - Žádost     - žádosti vyřizuje MěÚ odry — odbor životního prostředí

Bezpečnostní kácení - Žádost          - žádosti vyřizuje MěÚ odry — odbor životního prostředí

Žádost o individuální dotaci Obce Jakubčovice nad Odrousměrnice

                                                                                   — Žádost

Volby zde www.volby.cz

Žádost o vydání voličského průkazu — pro volby do Obecních zastupitestev se voličský průkaz nevydává

Nejdůležitější používané předpisy zde Nejdůležitější právní předpisy

 

Strategický plán

Strategický plán obce 20202024 (zveřejněno 2.1. 2020)

Strategický plán rozvoje sportu do roku 2022 (zveřejněno 25.7.2018)

 

Střednědobý výhled rozpočtu obce

střednědobý výhled rozpočtu 20202023 (zveřejněno 2.1. 2020)

 

 

Závěrečný účet obce za předcházející rok

Závěrečný účet 2019Zpráva o přezkumu hospodaření 2019 — Výkaz Fin 212 2019 

Závěrečný účet 2018Zpráva o přezkumu hospodaření 2018 — Výkaz Fin 212 2018

 

Závěrečný účet 2017 Zpráva o přezkumu hospodaření 2017 Fin 212 2017 (zveřejněno 19.6.2018)

8.2. Rozpočet

Rozpočet Obce Jakubčovice nad Odrou

Rozpočet na rok 2021

Rozpočet na rok 2020

8.3.  Rozpočet Mikroregionu Odersko a DSO Sompo

 

Rozpočet DSO Sompo 2020(zveřejněno 31.1.2020)

 

Rozpočet Mikroregionu Odersko pro rok 2020 (19.12.2020) + Příloha – paragrafové členění rozpočtu (Paragrafové členění je pouze orientační nezávazné členění, které slouží k vysvětlení záměrů v jednotlivých třídách a pro rozpad na jednotlivé účetní položky.)

8.4. Závěrečný účet Mikroregionu Odersko a DSO Sompo

Závěrečný účet Mikroregionu Odersko 2017

Závěrečný účet DSO Sompo 2018

Závěrečný účet Mikroregionu Odersko

Závěrečný účet DSO Sompo 2019

9. Žádosti o informace

Místo a způsob, jak získat příslušné informace.

Podrobnosti zde Poskytování informací, příjem podání

10. Příjem žádosti a dalších podání

Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádní anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob.

Podrobnosti zde Stížnosti

11. Opravné prostředky

Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutím poivnného subjektu o právech a povinnostech osob, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na toho, kdo opravný prostředek podává. Označení příslušného formuláře a způsob a místo, kde lez takový formulář získat.

Podrobnosti zde Poskytování informací, příjem podání

12. Formuláře

Seznam používaných formulářů:

Žádost o poskytnutní informace Žádost o poskytnutí informace.doc

Další formuláře na  http://www.form.cz/

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Plán činnosti orgánů obce při vzniku mimořádných událostí.

Postup v případě ohrožení  Kontakty v nouzi

Povodňový plán obce Jakubčovice nad Odrou  Digitální povodňový plán

 Sociálně právní ochrany dětí — Standardy Obce Jakubčovice nad Odrou

V případě řešení životní situace občana!

Občan může využít při své krizové situaci pomoc obecního úřadu, kde obdrží základní informace. V případě řešení životní situace v obci je odpovědným správcem starosta obce. 

Další odkaz na řešení krizových situací zde  http://portal.gov.cz

 

14. Předpisy

Přehled nejdůležitějších právních předpisů, podle nichž obec zejména jedná a rozhoduje, které  stanovují právo žádat informace a upravují další práva občanů ve vztahu k obci.  Do těchto i jiných právních předpisů Sbírky zákonů, včetně obecně závazných vyhlášek a nařízení obce a  je možné nahlédnout v provozních hodinách obecního úřadu.

14.1. Nejdůležitější používané předpisy

  Podrobnosti zde Nejdůležitější právní předpisy 

14.2. Vydané právní předpisy

 

 

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

 Sazebník 2018

 

16. Licenční smlouvy

Obecní úřad Jakubčovice nad Odrou nemá uzavřenou žádnou licenční smlouvu.

 16.1. Vzory licenčních smluv

 Obecní úřad  Jakubčovice nad Odrou nedisponuje žádným licenčním vzorem. 

 16.2. Výhradní licence

 Obecní úřad Jakubčovice nad Odrou neposkytl žádnou výhradní licenci.

 

 17. Zveřejněné informace

Žádost z 19.8.2019 (zveřejněno 22.8.2019)

Žádost z 31.7.2018(zveřejněno 14.8.2018)

Žádost z 23.5.2018(zveřejněno 6.6.2018)

Žádost z 4.4.2018(zveřejněno 16.4.2018)

Žádost z 30.10.2017

Žádost z 11.9.2017

Žádost z 16.8.2017

Žádost 5.7.2017

Žádost 19.6.2017

Žádost 21.3.2017

Žádost 23.2.2017

Žádost 19.1.2016

Žádost 14.11.2016

 

18. Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací

Jedná se o organizace, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu. 

 18.1. Příspěvková organizace

Základní a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou, příspěvkovou organizaci.

Místní akční plán vzdělávání pro ORP Odry II

 18.2. Organizační složka obce 

 Obec Jakubčovice nad Odrou má zřízeny dvě organizační složky

  — Místní knihovna Jakubčovice nad Odrou

  — Jednotka sboru dobrovolných hasičů Jakubčovice nad Odrou

 

  19. Informační systém obecního úřadu:

Poskytování informací na základě zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech  veřejné správy v souvislosti se zpracováním  osobních údajů.

Operační systém sítě: Microsoft Windows XP profesional Edition Uživatelská stanice pracuje na platformě MS Windows XP,       kancelářský  balíček Open office

Přehled aplikačního software: KEO-W – produkt Alis, s.r.o. – ekonomický systém — program na zpracování účetnictví, výkaznictví, rozpočtu, poplatků 

KEO-X – produkt Alis, s.r.o. – registr obyvatel a územně identifikační registr

KEO ISP – produkt Alis, spol. s.r.o. – program na zpracování mezd a personalistiky 

KEO4 – produkt Alis, spol. s.r.o. – program na zpracování mezd a majetku, Spisová služba

KEOW– produkt Alis, spol. s.r.o. — vedení účetnictví a polatků

ZONER Photo Studio 12 – získávání, úprava, archivace a  publikování fotografií

Eset-Nod 32 — anitvir

 

20. Veřejně přístupné registry, seznamy, evidence, rejstříky

Obecní úřad Jakubčovice nad Odrou je připojena k portálu Czechpiont. Poskytuje občanům možnost získat ověřené výpis z tohoto portálu.

Nahlížení do katastru — Nahlížení do katastru nemovitostí 

Obchodní rejstřík — www.justice.cz

Ministerstvo financí — www.mfcr.cz

Sbírka zákonů —  http://mvcr.cz/

Integrovaný registr znečišťování životního prostředí —  http://www.irz.cz/ 

Vše o volbách na www.volby.cz

Krajský úřad Moravskoslezského kraje  http://www.kr-moravskoslezsky.cz/

 

21. Prohlášení o přístupnosti stránek  

Na webové prezentaci www.jakubcovice.cz jsou informace související s výkonem veřejné správy uveřejňovány tak, aby se s nimi v nezbytném rozsahu mohly seznámit i osoby se zdravotním postižením. Webová prezentace www.jakubcovice.cz vyhovuje základním požadavkům o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správprostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením, v souladu se zákonem  č. 64/2008 Sb. 

Dokumenty zveřejňované na stránkách se mohou vyskytovat ve formátu: doc, xls, rtf, htm , pdf, jpg a další.

  • PDF — pro tento formát je volně ke stažení prohlížeč Adobe Acrobat Reader

  • DOC, XLS, PPT — společnost Microsoft

  • RTF — dokáže zobrazit a editovat většina běžně dostupných textových editorů 

  • ZIP — komprimované dokumenty. Dekomprimaci obsahu je možno provést libovolným programovým nástrojem určeným pro dekomprimaci

  • WIN — komprimované dokumenty. Dekomprimaci obsahu je možno provést libovolným programovým nástrojem určeným pro dekomprimaci  

  • FLV — Flash Video. Plugin pro internetové prohlížeče je volně ke stažení — Adobe Flash Player a dalšíj 

  • WMV — Windows Media Video. Mezi software, který může tyto soubory přehrát patří např. volně stažitelné: Windows Media Player , Media Player Classic

  • FO, ZFO602XML Filler — je aplikace pro vyplňování inteligentních formulářů 602XML. Jedná se o volně šiřitelný a v České republice již všeobecně rozšířený nástro 

 

Připomínky, náměty, dotazy můžete směrovat na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

novinky

ČEZ — odečty elektroměrů

cez-odecty-elektromeru

Další informace k odečtům naleznete zde.

Virtuální exkurze v elektrárnách

cez-exkurze-elektrarny

ČEZ — upozornění na odstávky online

cez-odstavky-pdf

Doplňující informace k ČEZ odstávkám

Elektrospotřebiče v domácnosti

elektrospotrebice-v-domacnosti-mini

Mobilní hospic Strom života

strom-zivota-jpg

Pomoc pro seniory (COVID-19)

pomoc-pro-seniory-covid-19

Očkovací centrum v Odrách

plakat-ockovani-odry

Oznámení — zubní ordinace

oznameni-ordinacni-hodiny-zubni

Ceny vodného pro rok 2021

cenik-vodneho-rok-2021

Ordinační hodiny praktického lékaře

ordinacni-hodiny-lekar

Svoz komunálního odpadu 2021

svoz-odpadu-2021

 

pocasi

Počasí radar

| + -