Obec Jakubčovice nad Odrou
Jakubčovice
nad Odrou

Poplatky

Obecní úřad Jakubčovice nad Odrou vybírá každoročně místní poplatek za odpady a psy.

Poplatky obce Jakubčovice nad Odrou je možné hradit v hotovosti na pokladně obecního úřadu (nejlépe v úřední dny), popř. na naší přepážce pošty nebo bezhotovostně na běžný účet obce Jakubčovice nad Odrou:

číslo účtu: 1765066399/0800

Poplatek za odpad pro rok 2024 je 700 Kč/os/rok.

variabilní symbol: číslo popisné

zpráva pro příjemce: příjmení a jméno plátce/plátců, ulice.

Poplatek za psa pro rok 2024 v rodinném domě je 150 Kč/psa/rok, v bytovém domě 350 Kč/psa/rok.

Děkujeme, že svoje poplatkové povinnosti vůči obci splníte včas! :-)

 

Formuláře:

 • Oznámení změny/osvobození platby místního poplatku za odpad

http://www.jakubcovice.cz/modules/file_storage/download.php?file=a89560bb%7C110&inline=1

 • Přihlášení k místnímu poplatku ze psů

http://www.jakubcovice.cz/modules/file_storage/download.php?file=258f6b89%7C109&inline=1

 • Žádost o vrácení přeplatku z platby místního poplatku

http://www.jakubcovice.cz/modules/file_storage/download.php?file=4d0be381%7C157&inline=1

 • Odhlášení místního poplatku ze psů

http://www.jakubcovice.cz/modules/file_storage/download.php?file=a2a34092%7C183&inline=1

 

 • Poplatek za odpady

Kdo je poplatníkem?

 • fyzická osoba přihlášená v obci.
 • vlastník stavby určené k rekreaci, bytu nebo rodinného domu, kde není přihlášena fyzická osoba a je na území obce - spoluvlastníci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně.

Ohlašovací povinnost

 • poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik poplatkové povinnosti nejpozději do 30 dnů ode dne vzniku.
 • poplatník nahlásí své údaje, případně uvede skutečnosti zakládající nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.
 • ve lhůtě do 30 dnů je také povinen ohlásit zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny přihlášení nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě k rekreaci, domu či bytu.

Sazba poplatku

 • Roční poplatek za odpady je stanoven částkou 700 Kč.

Splatnost poplatku

 • V případě jednorázové platby je poplatek splatný do 31. 3. daného kalendářního roku.
 • V případě úhrady poplatku ve 2 splátkách, je termín první splátky nejpozději do 31. 3. a druhé splátky do 31. 7. daného kalendářního roku.

Osvobození a úlevy

Od poplatku je osvobozena osoba, která je:

 • poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci (a má v této jiné obci bydliště)
 • umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy.
 • umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého.
 • umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.
 • na základě zákona omezena na osobní svobodě (výjimka pro osoby vykonávající trest domácího vězení).

Od poplatku se dále osvobozuje:

 • osoba, která je přihlášena v sídle ohlašovny (adresa obecního úřadu, Oderská 100).
 • osoba, která je v zahraničí nejméně 6 měsíců po sobě následujících v kalendářním roce.

Úleva se poskytuje:

 • osobě, přihlášené v obci, která se zdržuje mimo území obce v rámci ČR po dobu minimálně 6 měsíců v daném kalendářním roce – ve výši 50 %.
 • osobě, přihlášené v obci, která studuje a zároveň bydlí mimo obec – ve výši 50 %.

Údaj rozhodný pro osvobození je třeba nahlásit do 30 dnů od skutečnosti, jinak nárok na úlevu zaniká.

Navýšení poplatku

 • na nezaplacení včas nebo v nesprávné výši upozorňujeme zasláním upomínky. Pokud ani po této výzvě nebude poplatek uhrazen, vyměří se poplatek platebním výměrem.
 • včas nezaplacené poplatky lze navýšit až na trojnásobek.

Více najdete v Obecně závazné vyhlášce obce Jakubčovice nad Odrou č. 3/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství:

http://www.jakubcovice.cz/modules/file_storage/download.php?file=4be69af7%7C171&inline=1

a dále také v Obecně závazné vyhlášce obce Jakubčovice nad Odrou č. 4/2023 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství:

http://www.jakubcovice.cz/modules/file_storage/download.php?file=dca5102f%7C172&inline=1

 

 • Poplatek za psy

Kdo je poplatníkem?

 • držitel psa staršího 3 měsíců

Ohlašovací povinnost

 • poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy se pes stal starším 3 měsíců nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího 3 měsíců.
 • poplatník nahlásí údaje o psovi, případně uvede skutečnosti zakládající nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.
 • ve lhůtě do 15 dnů je také povinen ohlásit zánik své poplatkové povinnosti (např. úhyn psa, ztrátu, darování nebo prodej) a stejně tak další případné změny.

Roční poplatek za jednoho psa:

 • v rodinném domku (i u držitelů starších 65 let) – 150 Kč
 • za druhého a každého dalšího psa v rodinném domku téhož držitele – 250 Kč
 • za druhého a každého dalšího psa v rodinném domku, jehož držitelem je osoba starší 65 let – 200 Kč
 • v bytě – 350 Kč
 • za druhého a každého dalšího psa v bytě téhož držitele – 450 Kč
 • v bytě, jehož držitelem je osoba starší 65 let – 200 Kč
 • za druhého a každého dalšího psa v bytě, jehož držitelem je osoba starší 65 let - 200 Kč
 • v ostatních objektech (i u držitelů starších 65 let) – 150 Kč
 • za druhého a každého dalšího psa v ostatních objektech téhož držitele – 250 Kč
 • za druhého a každého dalšího psa v ostatních objektech, jehož držitelem je osoba starší 65 let – 200 Kč

Splatnost poplatku

Poplatek je splatný do 31. 3. daného kalendářního roku.

Osvobození od poplatku

 • nevidomá osoba
 • osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby pod zákona upravujícího sociální služby
 • držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P
 • osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob
 • osoba provozující útulek pro zvířata
 • osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.

Údaj rozhodný pro osvobození je třeba nahlásit do 15 dnů od skutečnosti, jinak nárok na úlevu zaniká.

Navýšení poplatku

 • na nezaplacení včas nebo ve správné výši bude pouze 1x upozorněno zasláním upomínky, poté bude vyměřen poplatek platebním výměrem.
 • včas nezaplacené poplatky lze navýšit až na trojnásobek.

Odpovědnost za zaplacení poplatku

 • pokud vznikne nedoplatek držiteli, který je ke dni splatnosti poplatku nezletilý, nebo je omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka.

Více najdete v Obecně závazné vyhlášce Obce Jakubčovice nad Odrou č. 5/2023 o místním poplatku ze psů:

http://www.jakubcovice.cz/modules/file_storage/download.php?file=844afb7d%7C173&inline=1

 

 

 

 

 

Občan

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Třídění odpadu

třídění odpadu

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Když červenec pěkně hřeje, o vánocích se zima zaskvěje.

Pranostika na akt. den

Na svatého Eliáše dopoledne léto, odpoledne podzim.

Svátek

Svátek má Ilja

Státní svátky a významné dny na dnešek:

 • Den lízátek

Zítra má svátek Vítězslav

Aktuální počasí

dnes, sobota 20. 7. 2024
zataženo 26 °C 16 °C
neděle 21. 7. jasno 28/16 °C
pondělí 22. 7. jasno 30/17 °C
úterý 23. 7. slabý déšť 24/18 °C

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

ObčanServer

ObčanServer

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

PARTNEŘI

Obce mikroregionu