Obec Jakubčovice nad Odrou
Jakubčovice
nad Odrou

Trvalý pobyt

 • Přihlášení trvalého pobytu

Obecní úřad v Jakubčovicích nad Odrou, jakožto ohlašovna, provádí přihlášení k trvalému pobytu ve své obci. Přihlášení se provádí osobně na úřadě v úředních hodinách. Pro přihlášení si s sebou přineste:

 • platný občanský průkaz,
 • jste-li vlastníkem nemovitosti, do které se chcete přihlásit, doklad o jejím vlastnictví (výpis z Katastru nemovitostí),
 • pokud máte dům nebo byt pronajatý, pak doklad o oprávnění jej užívat (nájemní smlouva, dohoda o ubytování),
 • nejste-li vlastníkem nemovitosti, do které se chcete přihlásit, souhlas vlastníka nemovitosti s Vaším přihlášením k pobytu buď formou vlastníkova podpisu do evidenční karty na Obecním úřadě nebo jeho písemným úředně ověřeným souhlasem. Vlastník nemovitosti musí své vlastnictví doložit (výpis z Katastru nemovitostí) a případně také prokázat svoji totožnost,
 • 50 Kč na správní poplatek (občané mladší 15 let jsou od správního poplatku osvobozeni),
 • rodná čísla, jména, příjmení a místa narození dětí, které se stěhují společně s Vámi.

Při přihlašování k trvalému pobytu požadujeme i zaplacení místních poplatků v poměrné výši.
 

 • Odhlášení z trvalého pobytu

Z trvalého pobytu v obci Jakubčovice nad Odrou budete odhlášeni automaticky prostřednictvím centrály evidence obyvatelstva. Postačí k tomu přihlásit se k trvalému pobytu na nové adrese. Obecní úřad v Jakubčovicích n/O. tak nemusíte navštěvovat osobně.

 • Zrušení údaje o místu trvalého pobytu na návrh podle § 12 odst. 1 písm. c) zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o evidenci obyvatel“) - aktualizováno k 26. 1. 2022

 • O zrušení údaje o místu trvalého pobytu se rozhoduje vždy ve správním řízení v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“). Nejčastěji je o zrušení údaje o místu trvalého pobytu rozhodováno na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části, popřípadě na návrh osoby uvedené v ust. § 10 odst. 6 písm. c) zákona o evidenci obyvatel (např. držitel nájemní smlouvy) – tedy osoby oprávněné.
 • Správní orgán rozhodne o zrušení údaje o místě trvalého pobytu v případě, kdy zaniklo užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část (ust. § 12 odst. 1 písm. c) zákona o evidenci obyvatel).  Navrhovatel je povinen existenci obou uvedených podmínek správnímu orgánu prokázat (ust. § 12 odst. 2 zákona o evidenci obyvatel).
 • Splnění první zákonem stanovené podmínky, tedy že jmenovanému zaniklo užívací právo k předmětné nemovitosti, si správní orgán ověří z aktuálního výpisu z katastru nemovitostí, kde jmenovaný nebude uveden jako vlastník nebo spoluvlastník předmětné nemovitosti, nebo bude správním orgánem z katastru nemovitostí ověřeno, že jmenovanému nebylo zřízeno věcné břemeno k této nemovitosti.
 • Pokud výše uvedené skutečnosti nelze ověřit z katastru nemovitostí, je povinností navrhovatele doložit dokument, kterým tyto skutečnosti potvrdí.
 • Je-li jmenovaný, např. snacha, zeť, vnuk, na předmětné adrese hlášen na základě souhlasu oprávněné osoby, nevzniká mu užívací právo. Svědčí mu tzv. užívací právo odvozené, tedy právo v předmětné nemovitosti pouze bydlet. To by však neplatilo v případě, kdy by vlastník objektu se jmenovaným uzavřel nájemní nebo jinou smlouvu, která se týká užívání nemovitosti.
 • Ke splnění druhé zákonem stanovené podmínky ke zrušení údaje o místu trvalého pobytu, spočívající v prokázání, že jmenovaný objekt nebo jeho vymezenou část neužívá, je třeba, aby navrhovatel uvedl důkazy, které by splnění této podmínky prokázaly. Jako důkaz je možno navrhnout např. výslech svědků (např. soused, spolužák, poštovní doručovatelka, manželka, sourozenec apod.) nebo listinné důkazy (rozsudek soudu o nařízení ústavní výchovy, nastoupení výkonu trestu, kopie úředního záznamu Policie ČR o vykázání z nemovitosti nebo rozhodnutí soudu o prodloužení vykázání z nemovitosti, rozsudek soudu o rozvodu apod.).
 • O zrušení údaje o místu trvalého pobytu může správní orgán rozhodovat pouze v případech, kdy je údaj o místu trvalého pobytu rušen občanu České republiky.
 • Osoba, která podává návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu (dále jen „navrhovatel“), musí být svéprávná. Návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu může podat jak státní občan České republiky, tak i cizinec.
 • Nezletilým dětem není údaj o místu trvalého pobytu rušen automaticky zrušením údaje o místu trvalého pobytu jejich rodiče. Dítě, kterému má být zrušen údaj o místu jeho trvalého pobytu, musí být v návrhu uvedeno.

Zahájení řízení

 • Návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu se podává na ohlašovně dle trvalého pobytu.
 • Správní řízení ve věci návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu je zahájeno dnem, kdy byl návrh doručen správnímu orgánu – datum doručení musí být na návrhu vyznačeno (např. podacím razítkem).
 • Správní řízení vede a rozhoduje ohlašovna. Ta také vydává rozhodnutí.
 • Po nabytí právní moci rozhodnutí se zaeviduje trvalý pobyt v sídle ohlašovny.
 • Podání návrhu je zpoplatněno částkou 100 Kč za každou osobu, které se navrhuje údaj o místu TP zrušit.

Formulář Návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu:

e_download.php (jakubcovice.cz)

Občan

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Třídění odpadu

třídění odpadu

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Často-li se v červnu hrom ozývá, kalné léto potom přicházívá.

Pranostika na akt. den

Červen dává jahody a senoseč.

Svátek

Svátek má Květa

Státní svátky a významné dny na dnešek:

 • Světový den uprchlíků

Zítra má svátek Alois

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 20. 6. 2024
oblačno 22 °C 12 °C
pátek 21. 6. déšť 29/15 °C
sobota 22. 6. déšť 23/16 °C
neděle 23. 6. zataženo 23/14 °C

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

ObčanServer

ObčanServer

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

PARTNEŘI

Obce mikroregionu